Jak probíhá spolupráce

S klienty si ujasňuji vzájemná očekávání na úvodním setkání, které je vždy zdarma. První schůzka může pro ukázku zahrnovat koučování na jedno jednodušší téma (dostaneme se k řešení již na schůzce) nebo určení oblastí v životě, které by byly vhodné pro koučink. Na dalším si pak klient vytyčí 2-4 cíle dle náročnosti tématu, které jsou vždy dlouhodobější, zpravidla v horizontu 3 až 6 měsíců. Schůzky probíhají z počátku po týdnu, pak po 14 dnech, a dále se interval schůzek snižuje dle individuální potřeby.

O koučinku

Definic existuje celá řada. Osobně koučink popisuji jako nástroj, kde si prostřednictvím otázek klient hledá řešení pro svou situaci ve své hlavě. Čistě vedený koučovací rozhovor by měl probíhat bez hodnocení, souzení a rad. Je důležité, abyste se uvolnili a mohli se tak maximálně soustředit na přemýšlení a hledání odpovědí nad svým tématem ve vaší mysli. Z dlouhodobého hlediska se pak může jednat o důvěrný vztah mezi koučem a klientem. Klient si během tohoto procesu nejen definuje své cíle tj. čeho chce dosáhnout, ale díky dlouhodobému úsilí a přemýšlení nad sebou samým a svými vnitřními pochody, se může naučit, jak koučovat sám sebe. 

Kouče nepotřebuju, na to abych si popovídal, mám přátele. Já se koučuju sám, kouče nepotřebuji. 

Autor neznámý

Mýty a předsudky o koučinku

Důležité je také vědět, co koučink není. Koučink rozhodně není psychoterapie a nenahrazuje odbornou lékařskou péči. Může jí však vhodně doplnit a podpořit. 

Koučink není samospásný, je to pouze prostředek ke změně. Nicméně pokud opravdu chcete a máte vůli na sobě dlouhodobě pracovat, můžete se spolehnout, že budete mít podporu a také očekávané výsledky.

Pár zásadních mýtů je zmíněno například zde.CHCI ZMĚNU!